Pikkuruisblogista

Tämä on pisimmälle edennyt blogikokeiluni. Teknisesti tämä on toteutettu Marina Kittakan Zonelets-työkalulla; aluksi halusin luoda staattisella sivugeneraattorilla sivuja, mutta tämä on osoittautunut paljon helpommaksi ja mukavammaksi. Markdownista oli loppujen lopuksi vain harmia: markdown soveltuu ihan hyvin kommenttipalstoihin ja sen sellaiseen, mutta vapaamuotoiseen pidempään kirjoittamiseen ei niinkään, etenkin jos haluaa säilyttää enemmän kontrollia. Zoneletsilla sen sijaan jokainen sivu on HTML:llä koodattu sivu, ja koska Neocitiesissä ei voi ajaa palvelimella koodia, niin javaskripti (jonka voi lukea täältä) toteuttaa blogipostausten väliset linkit ja arkistosivun. HöTöMöLö on ihan helppoa, eikä tägien kirjoittamisesta koidu kovinkaan paljoa lisähaittaa, tällä skaalalla. Enemmän haittaa koitui huonosti määriteltyjen välimerkkipohjaisten syntaksien kanssa taistelusta.

En ole vielä varma blogini suunnasta, enkä aseta tähän hätään rajoituksia. En oikeastaan toivo suurta lukijakuntaa. Ihmisenä olen helsinkiläinen, kaksikielinen (äidinkielinäni ovat sekä suomi että englanti, tasavertaisesti), milleniaali, korkeakoulutettu, tietoteknisesti osaava. En ole sosiaalisessa mediassa paljon läsnä, koen sen lähinnä ahdistavaksi sekä samanaikaisesti kovaääniseksi että hiljentäväksi. Täällä ei voi kommentoida ;)

About-sanasta

Olen pohtinut, enkä millään keksi, miten englannin­kielisen substantiivin "about", sivun otsikkona käytettynä, kääntäisi suomeksi ilman kummallista kierto­ilmaisua. (Sanakirja kertoo, että about on prepositio eikä substantiivi, mutta itse väitän, että kyseistä sanaa voi nykyään käyttää substantiivina, esimerkiksi fraasissa the about page.)

About sivun otsikkonahan on lyhennelmä fraasista about us, about acme tjsp, jolloin suomennos olisi meistä, acmesta ja niin edelleen. Englannin ominaisuutena sitten on, että lyhennettyä versiota voi käyttää yksikseen, ja merkitys säilyy: kyseessä on sivu, jossa on tietoa itse sivustosta tai sen kirjoittajasta. Suomessa tätä lyhennystä ei voi tehdä, sillä abouttia vastaava morfeemi on elatiivin sijapääte -sta/-stä, sanassa tiukasti kiinni.

About this blog, på engelska

The name of this blog, pikkuruisblogi, is a pun: blogi is of course the Finnish for blog, but the part preceding it can either be an inflected form of pikkuruinen, meaning "small, little", or a compound word pikku + ruis, "small rye", as in a small Secale cereale plant, a small breed of that plant, a small amount of rye grains or flour, or perhaps a rye bread small in size.