Fraktaalikaali!

Ostin eilen romanesco­kukka­kaalin, kun se oli niin jännän näköinen. Se painoi 791 grammaa (muovi­pusseineen) ja maksoin siitä S-marketissa 2,65 € (3,35 €/kg). En huomannut tarkistaa alku­perä­maata, luulen sen olleen Espan­jasta.

Hyvin mielenkiintoisen näköinen kukkakaali. Paljon spiraaleita.

Otin lähi­kuvia känny­kame­ral­lani ja klip­sillä kiin­ni­tettä­vällä makro­lins­sillä. Täyden reso­luution kuvia saa klik­kaa­malla.

Spiraaleja senttimetrien etäisyydeltä. Ne menevät päällekkäin ja koostuvat nystyröistä.

Spiraalivuorten välissä oleva laakso.

Yksi näistä spiraalitorneista.

Spiraalivuori läheltä.

Valo spiraalitornien päällä.

Ufo laskeutuu nystyrä­vuorten maiseman päälle. (Se on Ikean pöytä­lamppuni.)

Vaaleanvihreitä kaalin puurakenteita.

Näkymä kaalin sisälle alta­päin, kun lehdet on pois­tettu. Kuin outo metsä.

Kaalin puurakenteita, mutta lähempää.

Nystyrät vain jatkuvat. Tilaa kaalin sisälle ei paljoa jää, nys­ty­rät täyt­tävät tilan tehok­kaasti.

Kolme irti leikattua kaalipuuta.

Nämä olivat minusta eri­tyisen nättejä puita, tai tappeja, tai miksi niitä nyt kut­sui­si­kaan.

Nystyröitä läheltä; jotkut ovat valkoisempia kuin toiset.

Kaalin sisälle jääneet nystyrät eivät ole yhtä vih­reitä kuin ulko­puo­lella kasva­neet.

Halkaistun kaalin puurakenteen kaksi puoliskoa; fraktaalikuvio näkyy.

Tältä näyttää halkaistu kaali­tappi. Erit­täin nätti ja fraktaali­mainen. Valkoi­sesta osasta näkyy, miten päin tappi oli alun perin kaalissa. Huomaa myös muu­taman millin pak­suinen kerros, ikään kuin kuori, joka kasvaa varren ympä­rillä ja pitkin nysty­röiden­kin varsia.

Lisää pintanystyröitä läheltä, kirkkaanvihreitä.

Alienien kaupunki.

Kohtisuoraan halkaistu kaalipuu, läpileikkaus näkyy.

Toisen­suuntai­sessa läpi­leikkauk­sessa näkyy taas kuori­kerros, sekä raken­teen kolmi­uloit­teinen tiheys. Tällä tapilla on melkein viisin­kertainen sym­metria, ja käyhän tämä järkeen: viisi on yksi Fibo­naccin luvuista.

Halkaistu puu, tyvestä valkoinen, latvasta vihreä, pituussuuntaisesti halkaistu, näkyvä kuorikerros.

Kuorikerros näkyy tässä selvemmin. Aluksi kaali muodostaa siitä lehtiä ennen nysty­röiden kasva­­tusta.

Paksumpi pituussuuntaisesti halkaistu puu, vihreämpi, pienemmät nystyrät.

Tällä oksalla oli paksumpi varsi ja ohuemmat nystyrät.

Neljäsosiin halkaistu puu, näkyvä sivuoksa.

Kuorikerros näkyy tässä sivuoksassa hyvin.

Spiraalimainen puun latva.

Ihana.

Kasa irti leikattuja latvoja lähes sienen muotoisen kaalin varren vieressä.

Kukkakaalista tulee vähemmän pyöreä kun siitä leikkaa puut pois.

Kaalin varsi täysin ilman puita tai nystyröitä, vain niiden oksankohdat ovat jäljellä.

Kun kaikki sivupuut on leikattu pois, jäljelle jää kuvioitu varsi. Tästä näkee spiraali­mai­suuden. (Tyvet ovat rus­keampia kuin aikai­sem­missa kuvissa koska tämä on ollut lei­kat­tuna jää­kaapis­sani pari päivää.)

Nystyrätön varsi päältä päin; siinä näkyy spiraalimaisesti aseteltuja entisten oksien tyviä.

Tästä näkee koko kaalin ympäröivät spiraalit. Sääli, että ehdin jo leikata ja syödä latvan.

Tämä fraktaali­kaali oli hyvän­makuinen.