Kielellisiäobservaatioita

Hah, heh ja hih tar­koit­tavat kuta­kuinkin samaa (pie­nillä vivahde-eroilla), mutta hoh, huh, hyh, häh ja höh tar­koit­tavat kaikki eri asioita.

Kahvi­pannun sanan­muunnos on pahvi­kannu.

Addendum 2021-02-20: karkea­villainen mäyrä­koira ⇔ märkeä­villainen kaura­koira.