Refe­ren­ssi­kuvia: miltä näyt­tävät lumi­auran tien vie­reen jät­tä­mät lumi­kinok­set?

Ne näyttävät tältä.

Lumipenkka pidemmän matkaa. Lumipenkka kohtisuoraan katsottuna. Lumipenkka yläviistosta, isolla lohkareella. Lumipenkka päältäpäin, auran renkaanjäljet näkyvissä. Lumipenkka vähän lähempää, päällä olevilla isoilla lohkareilla ja alla olevalla harmaalla loskalla ja roskalla.

Vuoden 2020-2021 talvi on ete­lässä taas yksi niistä run­sas­lumi­sista tal­vista, joita muu­taman vuoden välein on. Ehkä tule­vai­suu­dessa Hel­sin­gissä ei ole lain­kaan lumisia tal­via. Minulle ei aina­kaan niitä tule ikävä – aina­kin näin nyt luulen.