Tarina roskik­sessa

29.11.2021

Tulin Itä-Pasilan koo-market­tiin Opastin­sillan kautta; siellä on yksi­suun­tai­nen sisään­käynti, mutta ulos­tulta­essa pitää kier­tää. Ovea vasta­päätä on muovinen roskis, johon joku oli varsin äskettäin kir­joit­tanut kaksi­lausei­sen tari­nan.

Kyseessä oleva ruma roskis.

Kiinni ottaes poliisi kysyy onko sulla kamaa?
No se riippuu siitä onko sulla rahaa!


Talvi on kunnolla alkanut ete­lässä­kin. Tuuli on pirun kylmä, ja on pimeää, tänään­kin aurin­ko oli yl­hääl­lä 08:52–15:23, ja vielä on vähän lyhen­net­tävää jäl­jel­lä. −6°, äppy­län mukaan tuulen kanssa tuntuu kuin olisi −12°, ja tohdin olla samaa miel­tä. Pasi­lassa eten­kin on kyl­mä, koro­te­tuilla jalka­käytä­villä tornien välissä. Lapsena tyk­kä­sin lumes­ta ja kyl­mästä, enää en. Aurinko­matka sopisi juuri nyt. Siitä on monta vuotta kun olen vii­meksi läh­te­nyt tän maan ulko­puo­lelle. Pelkkä Tuk­hol­man­ris­tei­ly­kin hou­kut­telee nyky­ään, kunhan saisi vain vähän vaih­telua.


Päivitys 6.3.2022: kuvattu roskis on nyt korvattu Helsingille tyypillisellä pyöreällä vihreällä roskiksella.